ROZWÓJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ SZANSĄ NA ZDROWE ZMIANY W GMINIE

Niewielu z nas wie, że styl życia aż w 53 % wpływa na jakość i długość życia! W dużej mierze to nasze codzienne wybory prozdrowotne decydują o kondycji organizmu.

Tymczasem, jak wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r, w Polsce nie ma kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań w tym obszarze, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów.

Na profilaktykę zdrowotną przeznaczane jest jedynie 10% środków publicznych! Starzenie się społeczeństwa, wpływ chorób cywilizacyjnych, brak ujednoliconych działań dotyczących edukacji zdrowotnej, wymuszają obecnie na gminach pilne zmiany.

Teleprofilaktyka wpisuje się zatem nie tylko w długofalową politykę senioralną państwa, ale także w politykę socjalną i ochrony zdrowia prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego. Innowacyjne rozwiązania i zaawansowane technologicznie narzędzia, ułatwią określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców i możliwości efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Korzyści z wdrożenia teleprofilaktyki:
  • sprawna i ujednolicona realizacja zadań własnych,
  • skuteczna dystrybucja informacji profilaktycznych
  • dostęp do narzędzi umożliwiających ocenę potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  • wsparcie w monitoringu i rzetelnej ewaluacji prowadzonych działań,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród  mieszkańców,
  • obniżenie kosztów opieki i leczenia,
  • wzrost aktywności fizycznej mieszkańców,
  • skrócenie podejmowania decyzji klinicznych oraz kolejek do lekarzy specjalistów.

Jeśli Twoja gmina potrzebuje wsparcia w rozwoju profilaktyki zdrowotnej i aktywizacji fizycznej mieszkańców, chętnie przedstawimy nasze modelowe rozwiązania.

Skontaktuj się z nami »