PROFILAKTYKA DEDYKOWANA SENIOROM

Czy wiesz, że Polacy żyją coraz dłużej?

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2025 r. będzie ponad 10 mln osób po sześćdziesiątym roku życia, czyli prawie 28 proc. społeczeństwa, a w 2050 r. ich udział wzrośnie do ponad 40 proc.!

Znamy potrzeby osób starszych i wiemy jak istotne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w sytuacji nagłej odpowiednio szybko otrzymają pomoc. Naszym celem jest zapewnienie seniorom pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a także codziennego wsparcia czy rozmowy, gdy poczują się samotni. To bardzo ważne, bo aż 70% gospodarstw prowadzonych jest przez seniorów jednoosobowo.

Czy wiesz, że co trzecia osoba w wieku powyżej 65 lat, mieszkająca samodzielnie, doznaje upadku przynajmniej raz w roku?! Upadki są jednym z największych problemów geriatrycznych. Brak szybkiej interwencji może mieć bardzo poważne skutki!

Obecnie prawie każdy posiada telefon komórkowy, seniorzy także. Jednak w sytuacji nagłej nie zawsze mamy go przy sobie. Pod wpływem stresu, takie czynności jak wybranie czy przypomnienie sobie właściwego numeru telefonu, z pozoru proste, mogą okazać się niewykonalne.

Zły stan zdrowia jest nie tylko wynikiem naturalnego procesu starzenia się organizmu, ale przede wszystkim braku profilaktyki i kontynuowania niezdrowych nawyków.

Tylko 20% osób starszych w Polsce wypełnia zalecenia WHO dotyczące optymalnej aktywności fizycznej! By wprowadzić trwałe zmiany w stylu życia potrzebna jest nie tylko pomoc i motywacja ze strony rodziny czy przyjaciół ale łatwiejszy dostęp do informacji o prowadzonych lokalnie inicjatywach prozdrowotnych, profilaktycznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Takie możliwości już dzisiaj daje Teleprofilaktyka!  

Korzyści dla seniorów i ich bliskich:

  • wyposażenie seniora w mobilne urządzenie teleopiekuńcze,
  • całodobowe wsparcie w każdym przypadku zagrożenia życia i zdrowia,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu,
  • wiedza na temat lokalnych wydarzeń prozdrowotnych i programów profilaktycznych,
  • możliwość korzystania z telekonsultacji profilaktycznych i lekarskich,
  • umożliwienie zachowania samodzielności i niezależności.
  • wsparcie członków rodziny w codziennej opiece nad bliskimi,
  • dostęp do szybkiej informacji o stanie zdrowia seniora i miejscu jego przebywania.

Jeśli szukasz wsparcia w opiece nad niesamodzielnym rodzicem lub chcesz po prostu poprawić Wasz komfort życia, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci nasze rozwiązania teleprofilaktyczne dedykowane seniorom.

Skontaktuj się z nami »