Należymy do pionierów w zakresie upowszechniania teleprofilaktyki w Polsce. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania opracowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych zdobyczy nauki i technologii dedykowane osobom, samorządom i instytucjom.

Innowacyjne technologie w medycynie nie tylko wspierają ratowanie życia, są także ważnym narzędziem wczesnej diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej. Tworzymy nowy wymiaru usług, które zwiększą poziom bezpieczeństwa, a poprzez wpływ na styl życia, ułatwią wybory prozdrowotne. Wierzymy, że zrewolucjonizują one system profilaktyki zdrowotnej w Polsce.

Naszymi partnerami są liderzy technologiczni, uniwersytety medyczne, szpitale kliniczne oraz eksperci ds. zdrowia aktywnie działający na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia polskiego społeczeństwa.

Istotny wkład w kształt proponowanych przez nas rozwiązań ma też Narodowy Komitet Seniora – założyciel naszej Spółki, który został powołany przez wybitnych naukowców, w tym profesorów nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych.

Koncentrujemy się na wysokiej jakości i kompetencjach naszego Zespołu. Tworzą go eksperci nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz doświadczeni specjaliści z obszarów usług medycznych, opieki senioralnej, finansów, inwestycji, telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Łączy nas wiele, ale przede wszystkim pasja do tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz zachowania tego, co  najcenniejsze –  dobrego zdrowia.

Czym jest Teleprofilaktyka »

Więcej o Narodowym Komitecie Seniora »