Misja

Misją Polskiej Teleopieki Rodzinnej S.A. jest zbudowanie powszechnego systemu komunikacji profilaktycznej z osobami, które chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla osób indywidualnych oraz samorządów i instytucji działających na rzecz rozwoju usług społecznych i profilaktyki zdrowotnej.

Naszym celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które łączą nowe technologie z profesjonalnym wsparciem zespołu ratowniczego i profilaktycznego, by zapewnić odbiorcom pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz holistyczną opiekę.

Wizja

Mając świadomość wyzwań wynikających ze zmian demograficznych i postępu cywilizacyjnego, dążymy do poprawy jakości życia Polaków oraz zwiększenia efektywności działań w obszarach budowania relacji społecznych i profilaktyki zdrowotnej.

Poprzez działania realizowane we współpracy z uniwersytetami medycznymi i ekspertami będziemy na bieżąco monitorować potrzeby odbiorców i tworzyć nowe rozwiązania technologiczne, które w niedalekiej perspektywie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i zmianę stylu życia polskiego społeczeństwa. 

Wierzymy, że dzięki wdrożeniu modelowych rozwiązań, Polska Teleopieka Rodzinna już w najbliższym czasie stanie się liderem rynku usług prozdrowotnych.

Skontaktuj się z nami »