prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Specjalista: alergologii, otorynolaryngologii, zdrowia publicznego. Profesor nadzwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SP Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii na Mazowszu. Przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego w czasie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej, Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Światowej Organizacji Alergologicznej, Światowego i Europejskiego Towarzystw Rynologicznych. Założyciel Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się. Autor lub współautor 20 książek, w tym redaktor wydania i autor 4 monografii z zakresu alergologii i zapaleń dróg oddechowych i ponad 40 rozdziałów, a także ponad 180 publikacji naukowych.

Jarosław Zdun
Sekretarz Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu Grupy Inwestycyjno – Doradczej BDE J. Zdun & Partnerzy. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,  na kierunku Zarządzanie Finansami oraz Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, na kierunku Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza. W latach 1999-2002 Dyrektor Autoryzowanego Przedstawicielstwa  Bankowego Funduszu Leasingowego PKO BP SA w Warszawie. W latach 1998-1999 Dyrektor Oddziału Konsorcjum Biur Leasingowych OGI SA. 1997-1998 Dyrektor Oddziału w Warszawie Północnej Grupy Leasingowej SA. 1993-1997: Dyrektor Działu Handlu Zagranicznego, Prezes Zarządu Przedstawicielstw w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi Fabryki Kosmetyków SORAYA SA. W latach 1991-1993  Specjalista ds. Eksportu w firmie Pack – Plast Sp. z o.o. 1985-1990 Specjalista ds. Rynków Wschodnich w Hoyer GmbH , Hannover, RFN. Ekspert Komitetu Wschodniego Krajowej Izby Gospodarczej; Członek Polsko – Saudyjskiej Rady Biznesu; Współzałożyciel Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej; Współzałożyciel Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej; Uczestnik Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA.