Teleprofilaktyka  zapewnia bezpieczeństwo oraz holistyczną opiekę obejmującą wszystkie sfery naszego życia, których prawidłowe funkcjonowanie jest gwarancją utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Kluczową rolę w jej realizacji odgrywają nowoczesne rozwiązania technologiczne  i spersonalizowane urządzenia mobilne oraz wearables, które pozwalają na całodobowy monitoring zdrowia, zapewniają sprawny przepływ informacji, wspierając proces diagnozy i leczenia oraz pozwalając na coaching i edukację zdrowotną.

Teleprofilaktyka to nie tylko technologia, to również interdyscyplinarny zespół, który wesprze nas świadcząc usługi z zakresu telemonitoringu, telecoachingu zdrowotnego, telekonsultacji profilaktycznych, lekarskich oraz psychologicznych. Udzieli też niezbędnych informacji na temat wydarzeń, organizowanych programów profilaktycznych i dostępnej lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.Otrzymywanie informacji zdrowotnej od zespołu ekspertów, coacha zdrowia, czy z urządzeń monitorujących naszą aktywność i parametry życiowe może okazać się istotnym motywatorem do większej dbałości o zdrowie.

Teleprofilaktyka jest uniwersalna i ma zastosowanie w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, osób aktywnych zawodowo i seniorów zarówno samodzielnych jak i tych, którzy wymagają codziennej opieki.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami »