Grywalizacja narzędziem integracji międzypokoleniowej

Zmiany biologiczne zachodzące z wiekiem wpływają na sprawność organizmu i determinują jakość życia. Ograniczenia ruchowe lub te wynikające z chorób przewlekłych powodują, że znaczna część seniorów wycofuje się z życia społecznego. Tymczasem aktywność społeczna i fizyczna są głównymi determinantami zdrowego starzenia się i zapobiegania depresji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UE zalecają osobom starszym podejmowanie umiarkowanej aktywności fizycznej przez co najmniej 30 min, 5 dni w tygodniu, tymczasem z badań uczestnictwa Polaków w rekreacji ruchowej i sporcie przeprowadzonych przez GUS wynika, że ok. 80% populacji powyżej 60 roku życia nie jest aktywna fizycznie. Jedynie 20% wypełnia te zalecenia!
Czy wiesz, że regularny ruch w wieku senioralnym łagodzi przebieg chorób przewlekłych oraz dolegliwości bólowe. Jakikolwiek rodzaj aktywności, np. spacer, jest lepszy niż jego unikanie. Ważne by sprawiał przyjemność!

Jeśli jesteś zainteresowany organizacją programu profilaktycznego wykorzystującego nowe technologie i grywalizację do integracji międzypokoleniowej i aktywizacji ruchowej mieszkańców Twojej gminy, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci opracować program, który zachęci seniorów do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Skontaktuj się z nami »